works

Menu cho Nhà hàng Ittou ramen

Thiết kế và in ấn menu sử dụng trong nhà hàng (tiếng Việt - Anh - Nhật)

What we have done

  • Thiết kế menu cho chi nhánh tại Việt Nam

Summary

Alive đã hân hạnh thiết kế menu cho 2 nhà hàng Ittou ramen ở thành phố Hồ Chí Minh, 1 chi nhánh tọa lạc ở Oishi Town quận 2 và một chi nhánh nữa nằm trên đường Lê Thánh Tôn, nơi có những nhà hàng mì rất được ưa thích.
Chúng tôi đã thiết kế

Chúng tôi đã tham gia vào việc xây dựng cấu trúc thông tin (Wireframe), thiết kế, in ấn cũng như là quản lý tiến độ cho tổng thể trong khả năng của phạm vi uỷ thác công việc.