works

Thiết kế Website cho CM ENGINEERING VIETNAM

Đổi mới trang web corporate của công ty(tiếng Anh, Việt)

What we have done

  • Thiết kế

  • lập trình web

Summary

Chúng tôi đã đổi mới hoàn toàn trang web của CM ENGINEERING VIỆT NAM, công ty với hoạt động kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ kiểm định chức năng, thiết kế mạch điện tử FPGA / LSI và phát triển sản phẩm cảm biến không dây. Các ngôn ngữ được hỗ trợ cho trang web là tiếng Anh và tiếng Việt.

Từ giai đoạn định nghĩa yêu cầu về cấu trúc trang web, lập kế hoạch dàn nội dung, thiết kế cấu trúc CMS, cho đến thiết kế, phát triển front-end, triển khai CMS, hợp đồng thuê server, Alive Việt Nam đã đảm nhận toàn bộ các công đoạn đó.

Trước đó, Alive cũng đã từng hỗ trợ quý công ty trong việc thiết kế pamphlet, bằng việc kết hợp sử dụng thiết kế của pamphlet trước đó và hình ảnh thương hiệu của công ty, chúng tôi đã mang lại sự cân đối cho trang web cũng như truyền tải đến người dùng hình ảnh doanh nghiệp một cách trực quan.