works

Lịch để bàn cho công ty NIPPON EPC

What we have done

  • Lịch để bàn

Summary

Chúng tôi đã hoàn thành thiết kế và in ấn lịch để bàn cho công ty Nippon EPC.
Cuốn lịch được thiết kế tiện dụng và bắt mắt với mặt trước mặt sau đều có bố trí ngày tháng và ảnh phong cảnh xinh đẹp của đất nước Nhật Bản.