works

Thiết kế tờ rơi cho OOTOYA VIỆT NAM

Thiết kế và in tờ rơi thực đơn giao hàng (tiếng Anh/ Việt)

What we have done

  • Menu

Summary

Chúng tôi đã thiết kế và in ấn menu phục vụ cho việc giao hàng của nhà hàng Ootoya.
Chúng tôi đã dùng màu và icon khác nhau cho từng nội dung nhỏ bên trong, nhờ vậy mà bố cục cũng trở nên dễ nhìn hơn.
Việc điều chỉnh màu cho ảnh cách trình bày mà thiết kế truyền tải được sự ngon mắt cho người xem.