works

Thiết kế Pamphlet cho TOKYU PM VIETNAM

Thiết kế và in ấn Pamphlet giới thiệu về công ty dùng cho marketing với khách hàng (tiếng Nhật/ Anh/ Việt)

What we have done

  • Thiết kế Pamphlet (tiếng Nhật/ Anh/ Việt)

Summary