works

Thiết kế Website cho SATOEN VIETNAM

Thiết kế và in ấn Pamphlet giới thiệu về công ty dùng cho marketing với khách hàng (tiếng Anh/ Việt)

What we have done

  • Thiết kế Web

  • phát triển Front-end (tiếng Anh/ Việt)