works

Thiết kế Pamphlet cho GREEN LEAF VIETNAM

Thiết kế và in ấn Pamphlet giới thiệu về công ty dùng cho marketing với khách hàng (tiếng Nhật/ Anh)

What we have done

  • Thiết kế Pamphlet kèm folder (tiếng Nhật/ Anh)