works

Thiết kế Menu cho chi nhánh VIệt Nam của HACHIBAN RAMEN

Thiết kế, chụp ảnh, in ấn cho menu sử dụng trong nhà hàng (tiếng Nhật/ Việt song hành)

What we have done

  • Thiết kế Menu cho chi nhánh Việt Nam