works

Thiết kế website cho Amitie Cheer Club

Trang web giới thiệu trường dạy nhảy cổ động vừa mới được thành lập từ tháng 5/2019

What we have done

  • Thiết kế web

  • phát triển frond-end

Summary

Công ty điều hành School Partner Việt Nam, với hơn 2.800 học viên tại Việt Nam đang theo học tại trường bóng đá “Amitie Sports Club”, đồng hành với đó là trường dạy nhảy cổ động đã được thành lập vào tháng 5 năm 2019, và Alive chúng tôi đã thiết kế mới cho trang web dành cho trường dạy nhảy này.

Để mang đến sự đồng nhất trong hình ảnh thương hiệu của trường bóng đá và trường dạy nhảy cổ động, chúng tôi đã tiến hành thiết kế một cách tỉ mỉ từ việc sử dụng tông màu, phong cách cũng như cách bố cục và chú trọng vào các tiểu tiết.