works

Thiết kế UI của Vieclam bank cho G.A Consultants

Đổi mới lại cổng thông tin tuyển dụng (tiếng Anh/ Việt)

What we have done

  • Thiết kế web

  • phát triển front-end

Summary

Alive đã phụ trách thiết kế UI (giao diện người dùng) và phát triển front-end cho Vieclam bank, trang web cổng thông tin tuyển dụng được điều hành bởi G.A Consulting.
Vì là trang web tuyển dụng nên có rất nhiều thông tin, việc phân vùng của từng yếu tố rất quan trọng, nên thiết kế đã nhấn mạnh về bố cục.
Về kích thước của khung tìm kiếm trên ảnh chính, và cả những chỗ khác, chúng tôi đã cố gắng thu gọn những thông tin được bung ra để nó có thể nằm gọn được trong một màn hình.