works

Làm video Promotion cho Amitie Sports Club

Làm video và chụp ảnh cho promotion nhằm thu hút học viên đăng kí tới trường dạy bóng đá (tiếng Việt)

What we have done

  • Tạo bảng phân cảnh

  • giám sát hiện trường

  • chụp ảnh