works

Thiết kế Logo trên sản phẩm cho Sensinrei

Thiết kế logo cho bao bì sản phẩm mỹ phẩm mới ra mắt

What we have done

  • Thiết kế logo

  • thiết kế bao bì

Summary