works

Thiết kế các ẩn phẩm cho Amitie Sports Club

Thiết kế và in ấn các ẩn phẩm liên quan cho trường dạy bóng đá tại Việt Nam (tiếng Việt)

What we have done

  • Thiết kế đồ hoạ và in ấn

Summary