works

Thiết kế Menu book cho Pizza 4P's

Thiết kế, chụp ảnh, in ấn menu book dùng trong nhà hàng (tiếng Anh, Việt)

What we have done

  • Graphic Design

  • in ấn

  • thiết kế cover

  • chụp ảnh minh hoạ

Summary