works

Website Pizza 4P's

Đổi mới website cho nhà hàng Pizza được yêu thích tại thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh, Việt)

What we have done

  • Thiết kế web

  • lập trình web

  • viết nội dung

  • chụp hình

  • sản xuất video giới thiệu

  • thiết kế nhận diện thương hiệu

  • vẽ hình ảnh minh hoạ

Summary