works

Thiết kế LP cho Offidon

Thiết kế LP dùng để giới thiệu dịch vụ bất động sản cho thuê (tiếng Anh / Nhật)

What we have done

  • Thiết kế và lập trình Web

Summary

Chúng tôi đã tạo LP giới thiệu dịch vụ cho dịch vụ liên lạc “Offidon” kết nối người thuê với chủ cho thuê, sử dụng dịch vụ SNS là Mastodon.
Chúng tôi đã tập trung vào đối tượng là các giám đốc điều hành và những người phụ trách các công ty liên kết nước ngoài đang tìm kiếm văn phòng cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến cho họ những thiết kế hiện đại, đáng tin cậy, phong cách và hiện đại.