works

Thiết kế Website cho Công ty Cổ Phần JUSTICEYE

Thiết kế Website cho Công ty Cổ Phần JUSTICEYE (Tiếng Nhật)

What we have done

  • Thiết kế web

  • Lập trình web

  • Thiết kế Website

Summary

Công ty Alive Việt Nam đã đảm nhiệm công việc thiết kế lại Website giới thiệu Camera JUSTY công nghệ AI cho công ty Cổ Phần JUSTICEYE.

Không chỉ đảm nhận khâu thiết kế Website, chúng tôi cũng đã thiết kế Landing Page cho từng sản phẩm của công ty JUSTICEYE bao gồm Camera JUSTY và JUSTY-B.

Để có thể hoàn thành được Website này, Công ty TNHH LLL ASIA (https://lllasia.co/jp), đối tác của Alive Việt Nam, cũng đã hợp tác hỗ trợ trong việc đưa các chỉ thị trong quá trình thực hiện công việc.