works

Nhà Hàng Yakuzen

Xây dựng thương hiệu cho nhà hàng Yakuzen thuộc Tập đoàn Rohto Pharmaceutical

What we have done

 • Thiết kế web

 • Thiết kế logo

 • Lập trình web

 • Xây dựng kịch bản

 • Giám sát hiện trường

 • Chụp ảnh

 • Graphic Design

 • Thiết kế illustration

 • In ấn

 • Tạo fanpage facebook

 • Sản xuất video

 • Vẽ hình ảnh minh họa

 • Thiết kế menu

 • Thiết kế App UI

Summary

Website

 

Logo

 

Draw Characterse

 

Concept Book

 

Circle Table and Poster

 

Emenu

 

Original App

 

Standee

 

Video

Uniform