works

Thiết kế Website cho Công ty TNHH Nomura Trading Việt Nam

Thiết kế trang web corporate của công ty (tiếng Anh, Việt, Nhật)

What we have done

  • Thiết kế và lập trình website

Summary

Công ty TNHH Nomura Trading Việt Nam là một công ty phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh bán hàng nội địa mà tập trung chủ yếu vào bộ phận thực phẩm, bộ phận đời sống và bộ phận công nghiệp. Cùng với với việc xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam ra thế giới, công ty cũng nhập khẩu các sản phẩm và nguyên liệu từ nước ngoài như Nhật Bản để cung cấp cho thị trường Việt Nam.

Công ty ALIVE VIETNAM chúng tôi đã thực hiện từ việc thiết kế Website đến việc hỗ trợ cho công ty tại Việt Nam.

Chúng tôi tiến hành toàn diện mọi thứ từ công đoạn xây dựng cấu trúc trang Web, xây dựng nội dung, thiết kế bố cục, v.v. cho đến công đoạn thiết kế Website và phát triển chương trình.

Trên nền tảng là một công ty toàn cầu với nhiều chi nhánh trên toàn thế giới, chúng tôi đã tạo ra một thiết kế đưa vào các yếu tố đặc trưng chỉ có ở chi nhánh Việt Nam đồng thời phù hợp với hình ảnh thương hiệu chung trên thế giới.