works

Thiết kế hỉnh ảnh chính cho Liên hoan phim Việt Nhật lần thứ 12

Thiết kế hình ảnh chính quảng bá về Liên hoan phim Việt Nhật

What we have done

  • Thiết kế đồ hoạ

Summary

Chúng tôi đã thiết kế những hình ảnh chính, và các tờ rơi, băng rôn, phông nền, v.v., cho Liên hoan phim Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 12 sẽ được tổ chức từ ngày 25/12/2020 đến ngày 22/1/2021.

Công ty ALIVE VIỆT NAM chúng tôi đã tạo ra những hình ảnh với nhận thức về một thiết kế phù hợp tại Việt Nam, đồng thời kết hợp hình ảnh và tính hiện đại của Nhật Bản để có thể dễ dàng hình dung được.

Tại Liên hoan phim Việt Nhật lần thứ 12, có đến 14 bộ phim Nhật Bản thuộc nhiều thể loại như phim hài, kịch gia đình, phim về tội phạm, anime, phim tài liệu và nhạc kịch được trình chiếu.