works

Thiết kế Website cho Công ty TNHH Becamex Tokyu (BECAMEX TOKYU)

Thiết kế Website corporate của công ty (tiếng Anh, Việt)

What we have done

  • Thiết kế và lập trình website

Summary

Chúng tôi đã thiết kế Website “MIDORI PARK The GLORY” của một dự án chung cư mới gọi là MIDORI PARK, mà Công ty TNHH Becamex Tokyu đang phát triển tại Thành phố mới Bình Dương.

Website này cho thấy sự thanh lịch và cao cấp với mục đích hướng đến đối tượng là tầng lớp trung lưu, thượng lưu. Không chỉ thế, Website còn thể hiện sự phong phú và thu hút người dùng bằng cách sử dụng các hoạt ảnh để tạo ra sự chuyển động trên Website.

Chúng tôi đã hỗ trợ mọi thứ từ thiết kế cấu trúc màn hình đến thiết kế, phát triển Front-End để triển khai hoạt ảnh, và lắp đặt server, domain cho công ty.