works

Thiết kế hộp đèn (Bảng hiệu cửa hàng) và hình quảng cáo dán thang máy cho KOHNAN NHẬT BẢN

Thiết kế bảng hiệu tại cửa ra vào hầm gửi xe trong Parkson Saigon Tourist Plaza

What we have done

  • Thiết kế in ấn

Summary

Chúng tôi đã thiết kế hộp đèn bảng hiệu và hình quảng cáo dán cửa thang máy, cùng với nhiều công cụ xúc tiến quảng bá như là các cột hiệu tại hầm gửi xe bên trong KOHNAN Parkson Saigon Tourist Plaza