works

Thiết kế brochure giới thiệu về công ty TOA Việt Nam

Thiết kế brochure giới thiệu về công ty (Tiếng Nhật)

What we have done

  • Thiết kế in ấn

Summary

Chúng tôi đã thiết kế brochure giới thiệu về công ty (Tiếng Nhật) để sử dụng làm tài liệu trao đổi trong công việc.