works

Thiết kế và in ấn lịch bàn cho công ty Daiwa House Vietnam

Thiết kế và in ấn lịch bàn (Nhật - Anh)

What we have done

    Summary

    Chúng tôi đã thực hiện công việc thiết kế và in ấn lịch bàn cho công ty Daiwa House Vietnam Co.,Ltd.

    Với sản phẩm này, chúng tôi đã cân nhắc sự cân bằng giữa tính tiện lợi và thiết kế đơn giản có thể dễ dàng đọc được, cùng với việc đáp ứng đề xuất về chất lượng giấy để phục vụ cho việc ghi chép lên lịch.