works

Thiết kế pamphlet cho Pegasus Shimamoto Auto Parts Vietnam

Thiết kế và in ấn Pamphlet giới thiệu về công ty dùng cho marketing với khách hàng (tiếng Anh)

What we have done

  • Thiết kế đồ hoạ và in ấn