works

Đổi mới website Goo-net Exchange

Thiết kế UI/UX cũng như lâp trình front-end cho site tìm kiếm về oto cũ dàng cho đối tượng khách hàng ngoại địa Nhật Bản

What we have done

  • Thiết kế UI/UX

  • lập trình Front-end

Summary

Chúng tôi đã hỗ trợ thiết kế UI/UX cũng như lập trình Front-end cho Goo-net Exchange, trang tìm kiếm thông tin về ôtô cũ hàng đầu thế giới chuyên hướng đến các đối tượng người dùng ngoại quốc.

Đối tượng khách hàng mục tiêu của công ty là các nước Âu Mỹ và sau đó là các nước trên thế giới, vì thế Alive chúng tôi đã ý thức cho mình để nắm vững được phong cách thiết kế của khách hàng, cũng như là tối ưu hoá thiết kế để khách hàng có thể thoải mái với việc tìm kiếm ngay cả trên Smartphone, chúng tôi cũng chú ý liên lạc và thảo luận với khách hàng để có thể cho ra được bố cục và khả năng hoạt động tốt nhất cho trang web.