SERVICE

 • Thiết kế Web & UI/UX
  Thiết kế website chú trọng vào việc thiết kế với chất lượng cao và đòi hỏi phải mang lại những hiệu quả nhất định. Không chỉ là thiết kế, chúng tôi còn đẩy mạnh việc xây dựng một website hiệu quả về SEO từ việc lên kế hoạch đến việc phân tích và đánh giá kết quả, và hơn hết là để cho khách hàng có thể trải nghiệm và chỉnh sửa theo đúng nhu cầu phát triển.
 • Thiết kế thương hiệu / In ấn
  Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tạo ý tưởng và xây dựng thương hiệu một cách tổng thể cho các loại hình dịch vụ mới hoặc làm mới thương hiệu vốn có của doanh nghiệp bạn.
 • Lập trình web
  Sử dụng thế mạnh của chúng tôi với tư cách là một công ty thiết kế, chúng tôi hướng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách triển khai việc xem xét các chức năng cũng như giao diện của website.
 • Web Marketing
  Bằng cách sử dụng các công cụ quảng cáo khác nhau như quảng cáo trên mạng xã hội và quảng cáo PPC(Pay Per Click), chúng tôi sẽ đề xuất các kế hoạch mở rộng doanh thu phù hợp với mô hình kinh doanh của khách hàng.