SERVICE

 • Thiết kế Web & UI/UX
  Một quá trình thiết kế trang web tập trung vào những thiết kế cao cấp và đem lại hiệu quả. Không chỉ thiết kế, mà chúng tôi còn đẩy mạnh việc xây dựng một website có hiệu quả về SEO từ việc lên kế hoạch đến việc phân tích và đánh giá kết quả, và hơn hết là để khách hàng có thể trải nghiệm và chỉnh sửa theo đúng yêu cầu mong muốn.
 • Thiết kế thương hiệu / In ấn
  Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tạo ý tưởng và xây dựng thương hiệu của dịch vụ mới một các tổng thể hoặc xây dựng lại thương hiệu vốn có của doanh nghiệp bạn.
 • Lập trình web
  Sử dụng thế mạnh của chúng tôi với tư cách là một công ty thiết kế, chúng tôi hướng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách triển khai việc xem xét các chức năng cũng như giao diện của website.
 • Web Marketing
  Bằng cách sử dụng các công cụ quảng cáo Web khác nhau như quảng cáo SNS và quảng cáo PPC, chúng tôi sẽ đề xuất kế hoạch mở rộng doanh thu theo mô hình kinh doanh của khách hàng.